hvorfor source?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Flere fordele ved a source

Der er en lang række fordele ved sourcing/outsourcing. Du kan f. eks frigøre kapacitet i din virksomheds egenproduktion, tilpasse produktionen til svingende markedsbehov eller øge den samlede produktion uden at skulle investere i nye maskiner eller bygninger.

Da lønomkostningerne i Danmark er høje, kan næsten alle produkter, hvor lønandelen udgør en væsentlig del af fremstillingsprisen med fordel sources. Men der er også andre produkter som med fordel kan sources bl.a.

  • Mindre emner i store antal.
  • Emner som med fordel kan støbes frem for op svejses af flere dele.
gul kran på havn
orange stålstativer

Sourcing kan være en kompliceret proces.

Hvilket land skal vælges? Hvor meget tid skal der afsættes til projektstyring? Hvordan sikres den ønskede kvalitet?

Her vælger Global Outsourcing de rette samarbejdspartnere til projektet og sikrer en så smidig og problemfri proces som muligt. Vores målsætning er enkel: At få tilfredse kunder via et stærkt netværk og levere produkter af høj kvalitet. Du er velkommen til at kontakte os og høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed med succesfuld sourcing.

Outsourcing processen

Det kan variere meget hvor lang tid selve outsourcingsprocessen strækker sig over. Det kan bl.a. være afhængig af produktets kompleksitet og tiden, som kunden kan afsætte til projektet.

Et typisk forløb kunne se således ud:

01

Vi aftaler et møde, hvor vi sammen ser på, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed og gennemgå produkter og tegninger. Endvidere drøfter vi hvordan samarbejdet skal forløbe.

02

Det er vigtigt at tegninger samt øvrig dokumentation er korrekt og detaljeret med alle krav og ønsker klart specificeret. Vi hjælper gerne med både oversættelse, udarbejdelse og korrektioner af tegningerne.

03

Vi udvælger den rigtige leverandør til lige netop jeres produkter. Nødvendige værktøjer enten overflyttes eller fremstilles. Prøveproduktion igangsættes og udfaldsprøver hjemtages for QC kontrol og endelig accept.

04

Produktionen sættes igang. Vi sørger for løbende produktionsopfølgning ugentligt.

05

Nødvendige kontrol inspektioner foretages hos leverandøren, enten via et uvildigt tredje-parts QC-firma eller også ved vi selv tager ud og tjekker, at det aftalte overholdes.

06

Vi forestår transporten af godset til den ønskede leveringsadresse. Transtiden fra Kina er ca. 5-6 uger, men kan reduceres til ca. 1 uge, hvis der vælges flyfragt. Foretages outsourcingen til eksempelvis Polen, vil transtiden derimod kun være 2-3 dage.

07

Global Outsourcing sørger for alle betalingerne til udlandet, så vores kunde modtager kun danske fakturaer.

aluminiumsrør