Hvorfor source?

Outsourcing processen

Det kan variere meget hvor lang tid selve outsourcingsprocessen strækker sig over. Det kan bl.a. være afhængig af produktets kompleksitet og tiden, som kunden kan afsætte til projektet.

Et typisk forløb kunne se således ud:

1. Vi aftaler et møde, hvor vi sammen ser på, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed og gennemgå produkter og tegninger. Endvidere drøfter vi hvordan samarbejdet skal forløbe.

2. Det er vigtigt at tegninger samt øvrig dokumentation er korrekt og detaljeret med alle krav og ønsker klart specificeret. Vi hjælper gerne med både oversættelse, udarbejdelse og korrektioner af tegningerne.

3. Vi udvælger den rigtige leverandør til lige netop jeres produkter. Nødvendige værktøjer enten overflyttes eller fremstilles. Prøveproduktion igangsættes og udfaldsprøver hjemtages for QC kontrol og endelig accept.

4. Produktionen sættes igang. Vi sørger for løbende produktionsopfølgning ugentligt.

5. Nødvendige kontrol inspektioner foretages hos leverandøren, enten via et uvildigt tredje-parts QC-firma eller også ved vi selv tager ud og tjekker, at det aftalte overholdes.

6. Vi forestår transporten af godset til den ønskede leveringsadresse. Transtiden fra Kina er ca. 5-6 uger, men kan reduceres til ca. 1 uge, hvis der vælges flyfragt. Foretages outsourcingen til eksempelvis Polen, vil transtiden derimod kun være 2-3 dage.

7. Global Outsourcing sørger for alle betalingerne til udlandet, så vores kunde modtager kun danske fakturaer.